webmail


Вход за регистрирани членове
Потребителско име:
Парола:
Индивидуални членове

Индивидуални членове на асоциацията са инженери, научни работници, еколози, работещи в областите:

  • Речно и морско строителство
  • Защита на бреговете от наводнения и ерозия
  • Опазване на околната среда
  • Регионално развитие
  • Водни пътища, пристанища
  • Воден транспорт
  • Образование
и други, свързани с устойчивото развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав.

Колективни членове:

Колективни членове са организации работещи в областта на изследванията, инженерните услуги, образованието, свързани с бреговата зона на Черно море и р. Дунав.

Водещи колективни членове:


Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), София
www.uacg.bg/UACEG_site/index-en.html
Институт за екологична модернизация (ИЕМ)
http://iem.enviro-link.org
DHI - България ЕООД
http://bulgaria.dhigroup.com/
КоРЕС ЕООД "Брегови изследвания, инженеринг, околна среда"
http://coresbg.eu/КВ ЕКО ООД България

office-kveco@mail.bg
Институт по рибни ресурси, Селскостопанска академия (наблюдател)
http://www.ifrvarna.com


Център по хидро- и аеродинамика - Варна, ЦХА, ИМСТЦХА – БАН (наблюдател)
http://www.bshc.bgАгенция "Проучване и Поддържане на р. Дунав" АППД (наблюдател)
http://www.appd-bg.org/bg/