Вход за регистрирани членове

На 28 Октомври 2021г. се проведе Третата работна среща на Международният съвместен изследователски център по водни науки и инженерство (JRC), Китай. Срещата беше организирана като виртуално събитие за извършване на актуализации на рамката за развитие на организацията и оценка на доклада за работа на изпълнителния директор както и вземане на важни решения от името на JRC.

В срещата участваха всички международни партньори на JRC, сред които са: Deltares- Холандия, HR Wallingford-Великобритания, UNESCO-IHE- Холандия, Университетът Джордж Мейсън- САЩ, Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД)- България. Stockholm Environmental Institute - Sweden, and Flanders Hydraulic Laboratory, Belgium

Целта на JRC е да обедини усилията на всички партньори и да подобри тения капацитет в постигането на:

– Осигуряване на квалифицирани професионалисти за водния сектор;

– Намирането на иновативни решения за водните предизвикателства;

– Насърчаване на изграждането на капацитет за устойчиво управление на водите.

АЧД в качеството си на член-учредител, беше представена на срещата от д-р Валери Пенчев- председател на УС и г-жа Ширин Шукриева- страши експерт. Д-р В. Пенчев представи текущата дейност на АЧД, фокусирана върху проектите RECONECT (www.reconect.eu) и TIMMOD (www.timmod.org) и изтъкна възможностите за по-нататъшно сътрудничество за постигане на целите на JRC.