Вход за регистрирани членове

 На 18 и 19 Октомври 2021 г. Институтът по Рибни Ресурси - Варна бе домакин на международна научна конференция за изследвания и оценка  на морски нерибни ресурси (бяла мида) - WHITECLAM’2021 в рамките на проект WHITECLAM - Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, в рамките на Програма по морско дело и рибарство (ПМДР). Организатор на конференцията беше Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД). Събитието се проведе като хибридна среща с участие на живо в зала „Варна” на хотел Черно Море, както и с възможност за онлайн участие.

Конференцията беше официално открита от г-н Георги Събев - заместник министър на земеделието храните и горите, който подчерта важността на тематиката и актуалността на проблемите свързани с грижата за устойчивото използване на ресурсите на Черно море. Приветствие към участниците представиха проф. Мартин Банов - Председател на Селскостопанска Академия, доц. Елица Петрова - Директор на Институт по Рибни Ресурси - Варна, д-р инж. Валери Пенчев – Председател на Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД), г-жа Елизабета Бетула Морело и проф. Хюсеин Озбилгин -  Генерална комисия по рибарство в Средиземно море(GFCM) към Световната Организация по Прехрана и земеделие (FAO).

Основните цели на конференцията бяха: представяне на последните научни постижения в областта на изследванията и оценката на нерибните ресурси (и в частност пясъчни/бели миди) в Черно море, популяризиране на дейностите по проект WHITECLAM, обмен на добри практики и насърчаванемеждународно сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни ресурси. В работата на конференцията взеха участие над 60 учени и специалисти от България, Грузия, Гърция, Италия, Молдова, Румъния, Турция, Черна Гора, представители на водещи научни институти, университети и държавни администрации.

Конференцията WHITECLAM протече в седем основни сесии: Биоразнообразие в Черно море; Морски ресурси със стопанско значение;, Разпространение на популациите от бели миди в Черно море;  Морски аквакултури и Морско пространствено планиране; Въздействие на изменението на климата върху морската среда; Хидрохимия;  Числено моделиране и ГИС.

Освен пленарните доклади, бяха представени и други 22 научни доклада посветени на актуални проучвания, анализи и оценки за устойчиво управление на запаси на видовете -  обект на промишлен риболов, запазване на биологичното разнообразие в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални биоценози, с доминиращи видове бели миди, синята икономика и морското пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на Световния океан.

Поставяйки акцента върху научните изследванията на бели миди в акваторията на Черно Море чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis), конференцията се превърна в един мултидисциплинарен форум който засегна аспекти от различни научни специалности, както и широк кръг от икономически, екологични и  социални въпроси, свързани с устойчивото изполване на ресурсите на Черно море.