RECONECT е 5-годишен проект на ЕС, демонстриращ ефективността на природо-съобразните решения (NBS) за намаляване на свързаните с климата водни рискове като наводнения, суши и свлачища.От 20 до 28 ноември 2020г. се проведе 4-то Общо събрание на консорциумът по проект RECONECT.

Ръководителите на работни пакет представиха текущите дейности и обсъдиха с партньорите предстоящите действия и планове в рамките на паралелните сесии.

Демонстраторите и последователите представиха текущото състояние на дейностите в техните райони, както и възможностите и пречките, пред които са изправени в своите страни.

Повече за срещата може да научите тук:

(https://reconectproject.medium.com/re-connecting-to-natures-solutions-and-partners-the-reconect-4th-general-assembly-30ce3a372028)