Вход за регистрирани членове

30 Септември-02 Октомври 2019, НицаФранция

Третата обща среща на партньорите от консорциума по проект RECONECT “Възстановяване на екосистемите чрез природо-съобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск” се проведе в Ница (Франция) в периода от 30 септември до 2 октомври 2019г. Организатор на срещата беше местния партньор UNS (University of Nice Sophia Antipolis).

 

На срещата беше обобщена първата година на проекта (започнал през септември 2018 г.) и бяха начертани плановете за бъдещи действия.

Демонстраторите и Последователите представиха своите обекти предмет на природо-съобразни  решения (Nature Based Solutions - NBS), като се съсредоточиха върху отчета на изпълнените дейности, ангажираността на заинтересованите страни, индикатори и мониторинг, с поглед върху възможните предизвикателства и проблеми за предстоящия период.

 

Ръководителите на работни пакети представиха текущите дейности, a по време на паралелните работни сесии обсъдиха с партньорите бъдещите планове и действия.

На втория ден от срещата се проведе посещение на терен до басейна на река Вар (Демонстратор B), ръководено от професор Филип Гурбесвил (UNS). Целта на посещението беше да запознае участниците с проекта Eco Valley NBS за намаляване на високия хидрометеорологичен риск в района, претърпял сериозно наводнение през 1994 г. Благодарение на средствата по проект RECONECT, в района ще бъдат инсталирани станции за мониторинг.

 

Срещата приключи със семинар, посветен на основните принципи при проектирането на природо-съобразни  решения NBS, ръководен от партньора RAMBOLL.

Отчетено беше високо участие от страна на всички партньори, включително представители на  държави извън Европа (Колумбия, Карибите, Тайван и други), които представиха ситуацията в своите NBS обекти и споделиха и получиха ценен опит.

Повече информация: http://www.reconect.eu/2019/10/09/recap-of-the-meeting-in-nice/