Вход за регистрирани членове

17-18 Октомври 2018, Варна, България

Изследователи от съвместния китайско-български екип на проекта CEAFLOOD взеха участие в двустранен научен семинар: КОМПОЗИТНО МОДЕЛИРАНЕ и оценка на риска от наводнения в урбанизирани крайбрежни и естуарни зони, който се проведе във Варна на 17 - 18 октомври 2018 г., в конферентната зала на Центъра по хидро- и аеродинамика (ЦХА) към ИМСТ-БАН. Семинарът беше и заключителна среща на партньорите по проекта CEAFLOOD, на която бяха представени резултатите от сътрудничеството на двете страни по този проект, и бяха дискутирани съвременните достижения в областта на числено и физическо моделиране и технологиите за измерване, свързани с управлението на риска от наводнения в крайбрежните градски зони и адаптирането към изменението на климата.

Китайската страна беше представена от учени от Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) - професор. J.N. Pan, професор J.S. Zhang и г-жа M.J. Xiong.  Българската страна включваше представители на  ЦХА-ИМСТ-БАН - проф. Р. Кишев, р-л на центъра и доц. Д. Драганчева, р-л на рекипа, както и представители на Асоциацията за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД) – партньор по проекта. Участниците от трите организации представиха постигнатите резултати от съвместното сътрудничество, и демонстрираха  редица съвременни научно-изследователски разработки по тематиката на проекта.

Представителите на АЧД взеха активно участие в този научно-изследователски форум, заедно със своите колеги от ЦХА и NHRI. Д-р Валери Пенчев представи доклад на тема „Приложения на цифров модел на терена с висока резолюция за числени симулации на крайбрежни наводнения – плаж Аспарухово-Карантината“. Г-жа Ширин Шукриева представи презентация за „Хидродинамично моделиране  на вълнението в крайбрежната зона с помощта на софтуерна система MIKE21 / 3 ”.

В рамките на проведената дискусия бяха обсъдени представените разработки от страна на съвместния екип по проекта CEAFLOOD, и беше потвърдено удовлетворението на двете страни от постигнатите резултати в рамките на двегодишното сътрудничество.

 

Техническа Програма на семинара- свали тук PDF