Вход за регистрирани членове

18 - 22 Март 2019, Варна, България

WECANet: Общо-Европейска Мрежа за Морски Възобновяеми Енергии

Програма COST на ЕС за сътрудничество в науката и технологиите, Проект: CA17105

Партньорите по проект WECANet заедно с местния организатор Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД)  с удоволствие информират, че първият тренировъчен курс за обучение по усвояване на енергията на морските вълни в рамките на проект WECANet се проведе от 18 до 22 Март 2019 г. в град Варна, България.

Съдържание на курса:

Първият WECANet курс по вълнова енергия се проведе в продължение на пет дни, с шест часа обучение на ден. Курсът е разработен специално за тези, които в момента навлизат в тематиката и обхваща следните раздели: 

 • Въведение в енергията от вълните
 • Физика на океанските вълни
 • Основи на вълновите преобразуватели
 • Моделиране и представяне на вълнови модели
 • Хидродинамика на вълновите преобразуватели
 • Моделиране на честотни области на вълнови преобразуватели
 • Системи за извеждане на енергия от преобразуватели на вълни
 • Системи за управление на вълнови преобразуватели на енергия
 • Изчисляване на годишното производство на енергия
 • Икономически аспекти на вълновите преобразуватели
 • Техническа и икономическа оптимизация на вълнови преобразуватели
 • Разбиране на дизайна на вълнови преобразуватели на енергия
 • Моделиране на проводимостта на вълнови преобразуватели
 • Проектиране и моделиране на вълнови паркове/ферми
 • Физическо моделиране на вълнови преобразуватели
 • Разширено моделиране на вълнови преобразуватели
 • Проектиране на закотвяне на вълнови преобразуватели

 

Лектори​:

 • д-р Мат Фоли, Queen’s University, Белфаст, Северна Ирландия
 • д-р Марко Алвес, Център за вълнова енергия, Лисабон, Португалия
 • д-р Грегъри Пейн, University of Strathclyde, Шотландия
 • д-р Франческо Фери, Aalborg University, Дания
 • проф. Йенс-Петер Кофоед, Aalborg University, Дания
 • д-р. Валери Пенчев, АЧД, Варна, България

 

Важна част от програмата на курса беше посещението на Центъра по хидро- и аеродинамика, БАН- Варна, където бяха демонстрирани възножностите за експериментално изследване на съоръжения за усвояване на вълновата енергия.

Наръчникът за курса може да бъде изтеглен тук безплатно:

Handbook of Ocean Wave Energy Ed. Pecher A. & Kofoed J.P., SpringerOpen, 2017