Вход за регистрирани членове

28 Март 2019, Будапеща, Унгария

На 28 Март 2019, в Будапеща, в рамките на проекта ЗЕЛЕН ДУНАВ (GREEN DANUBE) се проведе международна работна среща за валидиране на програмата за подкрепа на политики за природо-съобразен вътрешен воден транспорт в Дунавския регион.

Организирана от унгарските партньори по проекта REC и RSOE, работната среща събра представители на Министерството на иновациите и технологиите - Унгария, Министерството на транспорта - Румъния, Изпълнителната агенция Морска администрация / Речен надзор - България, Дирекция за вътрешни водни пътища - Сърбия, Главна дирекция по Водите - Унгария, както и представители на други заинтересовани страни от Унгария, както и на всички партньори по проекта, които работиха заедно за определяне на конкретни действия за постигане на поставените приоритети и гарантиране изпълнението на  заложените препоръки.

В периода от Април до Декември 2018 г. бяха проведени седем работни срещи за утвърждаване на програмата за подкрепа на политики за природо-съобразен вътрешен воден транспорт, по една във всяка от страните партньори.  Целта беше транснационално утвърждаване на разработената в рамките на проекта Програма за подкрепа на политики и събиране на отзиви и принос от заинтересованите страни от целия Дунавски регион. По време на тези работни срещи страните набелязаха приоритети и препоръки за последващи действия.

След проведените национални работни срещи за валидиране, Програмата за подкрепа на политики за природо-съобразен вътрешен воден транспорт в Дунавския регион беше актуализирана и представена по време на международната работна среща в Будапеща. В рамките на дискусиите на кръглата маса с активното участие на всички участници бяха обсъдени и утвърдени приоритети за изпълнение на предложените действия за постигане на ефективен и екологичен воден транспорт по р. Дунав.

Повече информация: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3862