Вход за регистрирани членове

26- 28 Септември 2018, Портофино, Италия

Откриващата среща на проект RECONECT „ Възстановяване на екосистемите чрез природо-съобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск” се проведе в гр. Портофино, Италия от 26 до 28 септември 2018 г. Организатори на срещата бяха италианските партньори GISIGPortofino Park Authority и CNR-IRPI.

Всички партньори по проекта, представители на Европейската Комисия, както и основни местни и международни заинтересовани страни взеха участие в това събитие за за поставяне началото на проекта.

По време на срещата беше осъществено и посещение до пилотния обект демонстриращ приложението на природо-съобразни решения (Nature Based Solutions - NBS) разположен в San Fruttuoso di Camogli.

На срещата присъстваха представители на българските организации, участници в консорциума RECONECT: Областна Администрация Варна и Асоциация за изследвания и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД).

Срещата подробно обсъди работния план на проекта и даде зелена светлина за изпълнението на първите дейности, включени в съответните работни пакети на проекта.

Повече информация: http://www.reconect.eu/2018/09/28/h2020-reconect-kick-off-meeting/