Вход за регистрирани членове

22- 24 май 2019, Румъния 

Заключителната конференция по проект GREEN DANUBE се състоя от 22 до 24 май 2019 в красивата делта на река Дунав в Румъния. 70 участници от седем държави (Австрия, България, Германия, и Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватско) бяха посрещнати с добре дошли от CERONAV (Румъния), водещ партньор на проекта, който откри форума на който бяха представени резултатите от проекта и обсъдени предизвикателствата и решенията за подобряване на екологичните показатели на вътрешния воден транспорт по река Дунав.

С писмо до участниците, наблюдателя на проекта г-жа Ана Леганел (INTERRG DTP) поздрави всички участващи в проекта GREEN DANUBE, и това беше беше един от емоционалните моменти, когато партньорите по проекта почувстваха, че резултатите от тяхната съвместна работа са признати и високо оценени.

Резултатите по проекта бяха визуализирани чрез официалното видео на проекта, представено от екипа на Pro Danube Management (ръководител на работен пакет Комуникации), който презентира и дейностите по комуникация с партньорите и заинтересованите страни. В рамките на анкета в реално време участниците оцениха важността на отделните дейности и постигнатите резултати по проекта.

Екипът на DDNI (Румъния) в качеството си на ръководител на работен пакет 3, представи получените резултати от полевите измервания на качеството на въздуха в избраните крайдунавски райони, и докладва важна за участниците информация за делтата на Дунав и другите райони, в които бяха извършени измерванията.

Екипът на BDCA (България) в качеството си на ръководител на работен пакет „Зелени Технологии” представи разработените технически доклади с анализи и препоръки за приложение на иновативни технологии, както и оценка на най-добри практики за вътрешния воден транспорт по р. Дунав.

Изградените Центрове за екологична информация за вътрешния воден транспот бяха представени от CRUP (Хърватия) и DCC (Сърбия). Центровете вече се използват за обучение и подобряване на информираността на обществото, и в рамките на проекта вече бяха проведени няколко информационни събития.

Екипът на RSOE (Унгария) със задоволство представи кратък филм за дейностите включени в международната кампания на мобилния информационен център, проведена в четири държави (Австрия, България, Германия, Унгария), включваща пътуване с автомобилен транспорт, множество срещи със специалисти и обикновени хора, и обучителни събития с участието на ученици, които демонстрираха висока заинтересованост и информираност относно проблемите за опазването на околната среда.

Екипът на ACTEDJ (Румъния), притежаващ богат опит по проекти финансирани от ЕС, и близки връзки с организации от Република Молдова и Украйна, обърна внимание на важността за капитализация на резултатите по проекта, и в частност на въвличането на заинтересовани страни от тези две дунавски държави, които са показали значителен интерес към резултатите от проекта, и са оценили практическото им значение както за ежедневната си дейност, така и за своето стратегическо развитие. 

Всички присъстващи заинтересовани страни се включиха в дискусиите, и представиха важни аспекти от своята дейност, и ползите от проведените национални работни срещи в седемте дунавски държави участници в проекта, поемайки ангажимента да продължат да бъдат проводници и медиатори на целите и постиженията на GREEN DANUBE, за постигане на модерен, ефективен и екологичен вътрешен воден транспорт.

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)