Вход за регистрирани членове

През декември 2020 г. Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД) инсталира три сензора за следене на водното ниво по р. Камчия. Сензорите са поставени в съответствие с концепцията на проект RECONECT за мониторинг на избрани места с потенциал за въвеждане на екосистемни природосъобразни решения за намаляване на риска от наводнения, със съдействието на Областна Администрация Варна Избраните пунктове за мониторинг на река Камчия са: i) местност Пода в близост до защитената зона "Лонгоза", ii) в близост до село Величково и iii) в района на град Дългопол. Данните за изменението на нивото на реката в реално време се предават в платформата за информационни и комуникационни технологии TeleControlNet специално създадена в рамките на проект RECONECT, за да служи за мониторинг и трансфер на данни между всички партньори и заинтересовани страни, както и за информиране на обществеността. Планира се също видео наблюдение в устието на река Камчия да започне през пролетта на 2021 г.